Kölsjölokalens intresseförening

Kontakt med föreningen : Ordförande Anders Thyr 070-3356466

                                      Seketerare Sven-Erik Björkander 0705-278457

Mail till föreningen: info@kolsjolokalen.se

 

Här finns Kölsjölokalen:

Från Hassela, väster ut ca 15 km, på vägen mot Sveriges mittpunkt.

Ca 2 km väster om Hälsingegården Ersk-Mats.