Kölsjölokalens intresseförening

 

Lokalen 2

Välkommen till Kölsjölokalens Intresseförening (KLIF) 

Föreningens syfte är att tillvarata intressen inom Kölsjön och dess omgivande byar. Likaså att stödja och bevara Finnbygdskulturen i området.

Att förvalta och bibehålla byggnaden som övertogs från Kölsjöns byalag.

Lokal med anor, delen med kök och lilla salen samt lägenheten på övervåningen är en timmergård som flyttades hit 1914. delen med stora salen är en tillbyggnad ev. timmergård som flyttades hit, något år senare. Här har varit verksamheter som IOGT, skola, möteslokal, biograf, middagar, danser,m.m. under decennier som gått.