Kölsjölokalens intresseförening

Föreningen har för närvarande ett 90-tal medlemmar.

Medlemsavgiften för 2019 är 100:-/år

Om du vill bli medlem: Sätt in medlemsagiften 100:- på bg 127-6849 och lämna fullständigt namn och adress samt telefon och e-mail, vi skickar dig medlemskort så fort vi fått dina uppgifter och betalning.

Ni som redan är medlemmar, uppdatera eran adress, tel.nr, e-mail adress, vi kan då lättare nå dig med information! Skicka ett mail till: info@kolsjolokalen.se

Alla medlemmar får ett inbetalningskort för 2019 års avgift, kommer under januari.

Medlem som inte betalt avgiften på 2 år stryker vi i medlemsmatrikeln.